Contact

Privacy

De bescherming van uw persoonlijke gegevens bij de registratie, verwerking en het gebruik van onze homepage vinden wij heel belangrijk. Uw gegevens worden beschermd door de wettelijke bepalingen. Hieronder vindt u informatie welke gegevens tijdens uw bezoek aan onze homepage geregistreerd worden en hoe deze gebruikt worden:

1. Registratie en verwerking van gegevens

Ieder bezoek aan onze homepage en ieder gebruik van de file die ten grondslag ligt aan de homepage wordt geregistreerd. Deze registratie dient voor intern systeeminherente en statistische doeleinden. Geregistreerd worden: naam van de opgevraagde file, datum en tijd van opvragen, overgdragen hoeveelheid data, melding over de succesvolle download, webbrowser en aanvragend domein. Verder worden de IP adressen van de aanvragende computer geregistreerd. Verdergaande persoonsgerelateerde gegevens worden alleen geregistreerd wanneer deze informatie vrijwillig, b.v. bij een aanvraag of registratie, gegeven wordt.

2. Gebruik en doorgeven van persoonsgerelateerde gegevens

Wanneer u ons persoonsgerelateerde gegevens ter beschikking gesteld heeft, gebruiken wij deze alleen voor de beantwoording van uw aanvraag, voor de afhandeling van de met uw gesloten overeenkomsten en voor technische administratie. Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden of anderszins doorgegeven wanneer dit nodig is voor de afhandeling van de overeenkomst – in het bijzonder doorgeven van bestellingen aan leveranciers – wanneer u daarvoor vooraf toestemming verleend heeft. U heeft ten allen tijde het recht een door u verleende toestemming weer in te trekken. De geregistreerde persoonsgerelateerde gegevens worden gewist wanneer u uw toestemming tot de registratie herroept, wanneer de kennis t.b.v. het bereiken van het doel dat met de registratie samenhing niet langer noodzakelijk is of wanneer de registratie op grond van andere wettelijke bepalingen ontoelaatbaar is.

3. Recht op informatie

Op schriftelijke aanvraag lichten wij u graag in over de over u opgeslagen gegevens.

Veiligheid:

Wij doen ons uiterste best uw persoonsgerelateerde gegevens door technische en organisatorische maatregelen zodanig op te slaan dat deze door derden niet kunnen worden ingezien. Bij communicatie per email kan volledige veiligheid niet gewaarborgd worden. Bij vertrouwelijke informatie adviseren wij u daarom gebruik te maken communicatie per post.